Runer fra vikingtiden

Runer fra vikingtiden

Fra ca. 800 til 1100 tallet

Norske runer av dansk type fra 800 tallet

Norsk - svenske røkruner fra ca 800 til 900 tallet

Norske runer fra 900 til ca 1050 tallet

Norske kortkvistruner fra ca år 900

Norske runer fra ca år 1000 til 1050 tallet

Norske runer fra ca år 1050 til 1175 tallet


Informasjonskilde: Arild Hauge