Solsten

Navigering i vikingtiden

I følge de norrøne sagaene navigerte vikingene noen ganger ved hjelp av såkalte “Solstener” (Solarsteinn) for å finne Solas posisjon i overskyet vær.


Islandspat har vært brukt til navigering. Men det virker ikke sannsynlig at vikingene kan ha hatt kjennskap til en liten forekomsten med islandsspat på Øst Island. I så fall måtte de ha hatt god kjennskap til Island allerede før de oppdaget landet dvs. "før de kom dit".

Det er derfor sannsynlig at andre mineraler som gir dobbeltbrytning av lys, har vært brukt. Slike mineraler er aventurin feltspat (kalt solstein) og cordieritt (smykkesteinsvariant kalt iolitt). Tre nordiske mineraler kan være den legendariske solsteinen brukt for navigering, cordieritt, aventurin feltspat og islandspat.


Konklusjon: Både iolitt og islandspat kan være like riktig, men islandspat kan neppe ha vært brukt noe særlig før tidligst nærmere år 1000.

Vikingtiden var fra ca år 800 til ca 1100 tallet.


Informasjonskilde: Universitetet i Oslo.

Islandspat

Iolitt