Sølv - vikingtidens verdimål

Sølv - vikingtidens verdimål


I vikingtiden ble sølv brukt som betalingsmiddel. Hakkesølv var lengder av sølv som ble hakket opp i biter, og brukte på samme måte som mynter. Sølvsmykker ble også delt opp og brukt som betaling. Funn av opphakket sølv viser at sølvet ble vurdert etter vekt.

Eksempler på hakkesølv

Norsk mynt 1000 år

Den første som laget mynter i Norge var Olav Tryggvason. Det finnes bare noen få igjen av myntene. De er funnet i Tyskland, Danmark, Sverige og  på Gotland.

Informasjonskilde: Universitetet i Bergen