Sølv - vikingtidens verdimål

KarianneG


Sølv - vikingtidens verdimål


Sølvsmykker ble brukte som betalingsmiddel i vikingtiden. Smykkene ble delt opp og brukt til betaling. Etter betalingen kunne sølvet smeltes om og bli til et nytt smykke. Det ble også brukt noe som blir kalt hakkesølv. Det var lengder av sølv som ble hakket opp i biter, og brukte på samme måte som mynter. Funn av opphakket sølv viser at det ble vurdert etter vekt.

Eksempler på hakkesølv

Norsk mynt 1000 år

Den første som laget mynter i Norge var Olav Tryggvason. Det finnes bare noen få igjen av myntene. De er funnet i Tyskland, Danmark, Sverige og  på Gotland.

Informasjonskilde: Universitetet i Bergen

© Copyright. All Rights Reserved.