Vikinghistorie

KarianneG

Etabl. 2013

V I K I N G H I S T O R I E


Vikingtiden knytter sterke historiske bånd i Skandinavia.


Her kan du lese litt om vikingenes smykkeproduksjon, hva hakkesølv er,

og hvilke runer vikingene brukte under vikingtiden.

Innhold


Håndtverk i vikingtiden


Solsten


Sølv - vikingtidens verdimål


Runer


Ønsker du mer informasjon om vikinger anbefaler jeg historienet.no

© Copyright. All Rights Reserved.